Flis-hugning

Der er flere fordele ved at hugge det fældede træ til flis. Følgende fordele er der ved flishugning:

  • Træet fylder kun en brøkdel i forbindelse med bortskaffelsen.
  • Flisen kan anvendes i haven, da den holder på jordfugtigheden og afgiver næring samt hindrer ukrudtets vækst.
  • Flis kan med god kosmetisk effekt også anvendes som gangsti imellem bede, eller som en hyggelig sti rundt i haven.

Har du selv fældet træet: Tilbyder vi at komme og hugge det til flis. Vi afregner efter påbegyndte motortime (flishuggerens timetæller). Vi kan tilbyde flishugning op til Ø30 cm. og vi kan selvfølgelig også at stå for bortskaffelse af flisen, efter aftale.

MICHAEL JENSEN TRÆSERVICE
– alt i pleje, beskæring og
fældning af træer

26 71 15 39